Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen

Vänta
Varukorgen är tom ...

Returrätt och reklamation

Klicka här för att ladda ner vår standard ånger- och returblankett.

Returrätt och reklamation för

www.belugi.dk
www.belugi.se
www.belugi.no
www.belugi.fi

Härefter benämns som www.belugi.dk/se/no/fi. 

Som ägs och drivs av
M&M Trading A/S, registrerat med binamnet Belugi A/S
Agerhatten 16A, Indg. 4
DK-5220 Odense SØ
VAT. DK37794104

Telefon: +45 70 20 20 81
E-post: support@belugi.se

Verkställande direktör: Mik S. Oddershede, HD(A), mso@belugi.dk

Skulle du mot förmodan uppleva fel eller brister på någon vara, ber vi dig snarast möjligt kontakta Belugis Kundtjänst, via e-post (support@belugi.se) eller per telefon (+45 70 20 20 81), så att vi kan åtgärda felet eller bristen.

Der kan finnas fall då www.belugi.dk/se/no/fi har behov av att få eventuell defekt vara tillskickad (inkl. emballage), så att vi kan skicka den vidare till vår leverantör, och du ombedes därför att undvika kassera sådana varor eller emballage. I sådana fal står www.belugi.dk/se/no/fi naturligtvis för alla kostnader som uppstår i samband med returneringen. Observera att vi inte tar emot varor skicklade per efterkrav.

Köplagens regler vid fel och brister tillämpas på ditt köp. Du har därför 2 års reklamationsrätt. Det innebbär att du antingen kan få varan reparerad, inbytt, pengarna tillbaka eller få avslag på priset, beroende på konkret situation. Detta gäller naturligtvis endast om det rör sig om en berättigad reklamation, och om felet eller bristen har uppstått som följd av slitage, felaktig användning, otillräcklig skötsel, oauktoriserade ingrepp eller annat beteende som kan ha vållat skadan på produkten. Du skall reklamera snarast möjligt och senast 2 månader efter att du har upptäckt felet/bristen på varan.

Om vi inte lyckas hitta en lösning, kan du lämna in ett klagåmål till Konkurrence- och Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Ange support@belugik.dk som Belugis e-postadress. Du kan också använda EU-kommissionens online klagoportal, vilket huvudsakligen är relevant om du är konsument med bostad utanför Danmark.

Ångerrätt
www.belugi.dk/se/no/fi lämnar 360 dagars ångerrätt i stället för 14 dagar som konsumentlagen föreskriver. 

Fristen för ångerrätt utlöper 360 dagar efter den dag då du får varan i fysisk besittning.

För att tillämpa ångerrätten skall du meddela www.belugi.dk/se/no/fi (se kontaktuppgifter nedan) ditt beslut att du ångrar detta avtal i en entydig förklaring (t.ex. genom postbrev eller e-postbrev) och returnera varan genom att använda detta formulär.

Klicka här för att ladda ner vår standard ånger- och returblankett.

Du står endast för eventuell minskning av varans värde, som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att slå fast varans art, egenskaper samt det sätt som den fungerar på. Du kan med andra ord prova varan på samma sätt som om du provade den i en fysisk butik, men du får inte ta den i egentligt bruk. Om varan är provad utöver vad som beskrivs ovan, betraktar vi den som använd, vilket betyder att du vid ånger av köpet endast får tillbaka en del eller inget alls av köpsbeloppet, beroende av varans handelsmässiga värde.

VIKTIGT: Varor för intimbruk: 
Lagmässigt gäller särskilda regler för varor för intimt bruk. Eftersom många av våra produkter är avsedda för intimt bruk, kan varor av denna art inte provas, för att därefter returneras. I det ögonblick varan är tagen ur sitt emballag, upphör ångerrätten. Detta ger våra kunder säkerhet att inga produkter för intimt bruk har varit tagna ur sina emballage.

Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande om tillämpning av ångerrätten innan fristen har utlöpt. 

Du skall använda dig av standardformuläret längst ner på denna sida, i samband med ånger av ditt köp.

VIKTIGT: Ångerrätt vid köp av underkläder

Det är naturligtvis viktigt att du använder dig av våra storleksguider för att hitta rätt storlek och därmed försäkrar dig om att varan som utgångspunkt passar dig. När du därefter tar emot varan rekommenderar vi att du försiktigt packar ut varan, utan att förstöra emballagen och därefter provar underkläderna. Använd trosor under under underkläderna under tiden du provar dem.

Om varan inte lever upp till dina förväntningar, ber vi dig meddela detta till Belugi senast 60 dagar efter att du har tagit emot varan, samt att du vill tillämpa din ångerrätt. Detta skall göras på support@belugi.se. Därefter returnerar du varan, där du använder skrivare och fyller i vårt standardformulär längst ner på sidan. Kostnader som uppstår i samband med returneringen av varan står du för. Var uppmärksam på att Belugi inte tar emot varor per efterkrav.

När vi tar emot varan, kommer vi att

  • värdera varans och embalagets skick
  • värdera återbetalningens storlek i förhållande till eventuell värdeminskning
  • betala tillbaka köpesumman till ditt betalkort/kreditkort eventuellt med minskning i förhållande till värdeminskning

Vi gör dig uppmärksam på att en värdeminskning kan färekomma genom att (men inte begränsat till)

  • underkläderna har varit använda till mer än bara provade
  • underkläderna luktar tobaksrök, tvättmedel, sköljmedel, parfym, kroppsvätskor, svett, blod, fläckar m.m.
  • underkläderna har varit i kontakt med hår - antingen människo- eller djurhår
  • emballagen är helt eller delvist förstörda

Detta kan medföra hel eller delvis minskning av värdet.

Strumpor, strumpbyxor och nätmaterial tas i retur endast oöppnat tillstånd. Det är också din garanti för att dessa varor inte är skadade när du tar emot dem.

Glidmedel, massageolja, rengöringsmedel och andra produkter som innehåller vätskor, tas likaledes inte i retur, eftersom vi inte har möjlighet att kontrollera innehållet i en returvara.

Följder vid ånger
Om du tiollämpar din ångerrätt i detta avtal, återbetalar www.belugi.dk/se/no/fi alla betalningar emottagna från dig utan onödiga förseningar och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum, då www.belugi.dk/se/no/fi har fått meddelande om ditt beslut om att ångra detta avtal och tagit emot returnerad vara.

www.belugi.dk/se/no/fi genomför en sådan tillbakabetalning med samma betalningsmedel som du använde dig av vid den ursprungliga transaktionen, om inte du uttryckeligen har bett om något annat. Under alla omständigheter debiteras du inte för några som helst avgifter som följd av återbetalningen.

www.belugi.dk/se/no/fi kan hålla tillbaka återbetalningen, fram till www.belugi.dk/se/no/fi har fått varorna i retur, eller du har lagt fram dokumentation för att ha returnerat varorna, allt efter vad som är tidigast.

Du skall returnera varorna eller leverera dem til www.belugi.dk/se/no/fi utan onödigga förseniongar och senast 14 dagar från det datum som du har informerat www.belugi.dk/se/no/fi om tillämpningen av ångerrätten. Fristen hålls om du returnerar varorna innan de 14 dagarna har gått.
www.belugi.dk/se/no/fi rekommenderar att du sparar postkvittot som bevis för att du har lämnat paketet på posten/transportören.

Du står endast för eventuell minskning av varornas värde, som beror på annan hantering än som är nödvändig för att slå fast varornas art, egenskaper samt det sätt som de fungerar på.

Kundtjänst

Vår kundtjänst kan kontaktas på följande sätt:             

Telefon: +45 70 20 20 81
Måndag – torsdag: 09.00 – 17.00
Fredag: 09.00 – 16.00

Belugi A/S har stängt på alla officiella danska helgdagar.

E-post: support@belugi.se
Vi strävar efter att besvara alla hänvändelser inom 24 timmar på vardagar.

Klicka här för att ladda ner vår standard ånger- och returblankett.